Follow Us

Facebook.com/Season Seacon Square
Facebook.com/Season Bangkae

29 ส.ค. 60  @ ซีคอนบางแค
ลุ้นรับ

วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 60

เมื่อช้อปใน ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ชั้น 2 ซีคอนบางแค ครบ 300 บ. (รวมได้หลายใบเสร็จ)

 • เขียนชื่อ-เบอร์โทร หลังใบเสร็จ
 • ส่งลง "กล่องลุ้นโชค" ณ จุดบริการ ซีซัน แฟชั่นมอลล์ (บริเวณโซนอินดี้)

ลุ้นรับ " ร่มซีซัน สุดเก๋ "  จำนวน 30 รางวัล

พร้อมสามารถร่วมสนุกอีกต่อ กับกิจกรรมทาง Facebook fanpage : seasonbangkae 

*** ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 1 ต.ค. 60 นะจ๊ะ ^^

 

 

19 ม.ค. 60  @ ซีคอนบางแค
มินิคอนเสิร์ต เอ๊ะ จิรากร

พบบทเพลงสุดโรแมนติก

ที่จะทำให้ทุกคนเคลิบเคลิ้ม ไปกับบรรยากาศแห่งความรัก

ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2560 ณ บริเวณลานอินดี้ สตรีท ในศูนย์แฟชั่น ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ชั้น 2 ซีคอนบางแค

กิจกรรมบนเวทีเริ่มตั้งแต่บ่าย 3 โมง นะจ๊ะ ^^

แล้วพบกันน้าาาา!! 

19 ม.ค. 60  @ ซีคอนบางแค
กิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลแห่งความรัก

พบกิจกรรมสนุกๆมากมายต้อนรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Season In Love 10 - 19 ก.พ. 60

พร้อมพบกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลแห่งความรัก (18 ม.ค. - 12 ก.พ. 60)

-   ลุ้นรับ สร้อยคอทองคำ จำนวน 1 เส้น 1 รางวัล

-   ลุ้นช้อปฟรี  500 บาท จำนวน 6 รางวัล

 

เพียงซื้อสินค้าภายใน ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ชั้น 2 ซีคอนบางแค ครบ 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ

ภายในวันที่ 18 ม.ค. - 12 ก.พ. 2560   

เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ด้านหลังใบเสร็จ แล้วนำมาหย่อนลงกล่องลุ้นโชค

ณ จุดบริการ ซีซัน แฟชั่นมอลล์   จับรางวัลในวันที่ 12 ก.พ. 2560

ผู้โชคดี 1 ท่าน / 1สิทธ์ 

ประกาศผลทาง  Facebook : seasonbangkae และ Website : www.seasonfashionmall.com

 

เงื่อนไข

 • ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2560 ในวันและเวลาทำการ หากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ชื่อ-นามสกุลที่ได้ให้ข้อมูลไว้ขณะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีชื่อตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 • กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือมีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าในรายชื่อสำรองมาทดแทนเป็นผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลแทน หรือดำเนินการอย่างใดๆภายใต้การพิจารณาตามสมควรของบริษัท
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้พนักงานและท่านผู้ประกอบการรวมถึงลูกจ้างทุกท่านของร้านค้าใน ซีซัน แฟชั่นมอลล์ เข้าร่วมการลุ้นรับรางวัล หากทราบภายหลังจะขอแจ้งปรับตามมูลค่าของของรางวัล