Mouse over pauses the slider
Follow Us

Facebook.com/Season Seacon Square
Facebook.com/Season Bangkae

ซีซัน แฟชั่นมอลล์ มุ่งพัฒนาโครงการที่สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
และมีดีไซน์ให้กับคนมีสไตล์ และก้าวไปพร้อมกันกับพันธมิตรอย่างยั่งยืน
........................................................................................................

ติดต่อเช่าพื้นที่ :

โครงการซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนสแควร์
คุณภัทรภร แซ่หว่อง (บี) 063-208-2696 [email protected]
 
โครงการซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนบางแค
คุณสุชาดา ไม้แก่น (ต่าย) 087-747-2223 [email protected]
คุณณภัชชา  ภาณุเจริญกุล (อุ้ม) 087-747-8883 [email protected]
     
 
โครงการซีซัน แฟบริคมอลล์ @ ไชน่าเวิลด์
ฝ่ายประสานงาน 086-105-4000
     
โครงการO2 Health & Lifestyle Mall @ พาราไดซ์ พาร์ค
คุณนีรนุช สร้อยทอง (กิ๊ก) 093-031-3222 [email protected]
คุณพรพรหม สุภาจารธรรมคุณ (ฉัตร) 093-556-4744 [email protected]
     

 

 

 

................................................................................................................................................

 
   

ติดต่อสอบถาม :

โครงการซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนสแควร์
เลขที่ 55 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-721-8222  
โทรสาร 02-721-8455  
โทรศัพท์มือถือ 084-330-6000  
อีเมล์ [email protected] map
     
โครงการซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนบางแค
เลขที่ 607 ศูนย์การค้าซีคอนบางแค
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-106-3400, 02-106-3401  
โทรสาร 02-721-8455  
โทรศัพท์มือถือ 087-599-7222  
อีเมล์ [email protected] map
     
โครงการซีซัน แฟบริคมอลล์ @ ไชน่าเวิลด์
เลขที่ 677-681 ชั้น 2-3
ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลวังบูรพา (ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์)
ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-221-4721, 02-221-4725, 02-221-4728  
โทรสาร 02-221-4722  
โทรศัพท์มือถือ 086-105-4000  
อีเมล์ [email protected] map

ติดต่อสอบถาม :

โครงการO2 Health & Lifestyle Mall @ พาราไดซ์ พาร์ค
เลขที่ 61 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-780-2298  
โทรสาร 02-780-2297  
โทรศัพท์มือถือ 091-734-0000  
อีเมล์ [email protected] map