Follow Us


 

ใช้สิทธิ์โครงการรัฐ ช้อปปิ้ง @ ซีซัน แฟชั่นมอลล์ รับสิทธิ์ลุ้นทอง และคูปองเงินสดฟรี

ประกาศ!รายชื่อ ผู้โชคดี ช้อปแหลก แจกทอง

Shops
00 00 3  @ ซีคอนบางแค
มินิคอนเสิร์ต เอ๊ะ จิรากร

พบบทเพลงสุดโรแมนติก

ที่จะทำให้ทุกคนเคลิบเคลิ้ม ไปกับบรรยากาศแห่งความรัก

ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2560 ณ บริเวณลานอินดี้ สตรีท ในศูนย์แฟชั่น ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ชั้น 2 ซีคอนบางแค

กิจกรรมบนเวทีเริ่มตั้งแต่บ่าย 3 โมง นะจ๊ะ ^^

แล้วพบกันน้าาาา!! 

00 00 3  @ ซีคอนบางแค
กิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลแห่งความรัก

กิจกรรม Season In Love

พบกิจกรรมสนุกๆมากมายต้อนรับเทศกาล Valentine วันที่ 10 - 19 ก.พ. 60

พร้อมพบกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลแห่งความรัก  (18 ม.ค. - 12 ก.พ. 2560)

- ลุ้นรับ สร้อยคอทองคำ จำนวน 1 เส้น 1 รางวัล

- หรือ ลุ้นช้อปฟรี  500 บาท จำนวน 6 รางวัล

เพียงซื้อสินค้าภายใน ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ชั้น 2 ซีคอนบางแค  ภายในวันที่ 18 ม.ค. - 12 ก.พ. 2560    

ครบ 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ 

เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ด้านหลังใบเสร็จ แล้วนำมาหย่อนลงกล่องลุ้นโชค ณ จุดบริการ ซีซัน แฟชั่นมอลล์ 

ผู้โชคดี 1 ท่าน / 1สิทธ์   จับรางวัลในวันที่ 12 ก.พ. 2560                                                                                   ประกาศผลทาง  Facebook : Seasonbangkae และ Website : www.seasonfashionmall.com

 

เงื่อนไขอื่นๆ

  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  • กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือมีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าในรายชื่อสำรองมาทดแทนเป็นผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลแทน หรือดำเนินการอย่างใดๆภายใต้การพิจารณาตามสมควรของบริษัท
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้พนักงาน และท่านผู้ประกอบการรวมลูกจ้างทุกท่าน ของร้านค้าใน ซีซัน แฟชั่นมอลล์ เข้าร่วมการลุ้นรับรางวัล หากทราบภายหลังจะขอแจ้งปรับตามมูลค่าของรางวัล