NEWS

27 ก.ค. 56    @ ซีคอนบางแค

การประกวด Fashion Idol ที่ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนบางแค กับกิจกรรมค้นหาหนุ่มสาว นักช้อป Season Fashionista Search ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ซึ่งแขกรับเชิญ  อาเธอร์ เบญจกุลกรรมการผู้ตัดสิน ร่วมกับชาวซีซันช่วยกันค้นหาค้นหาหนุ่มสาว นักช้อป ที่มีแฟชั่นในหัวใจตามสไตล์ของตัวเอง ได้แก่ คุณณัฐสิทธิ์ พรรธนประเทศ

21 ก.ค. 56    @ ซีคอนบางแค

การประกวด Fashion Idol ที่ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนบางแค กับกิจกรรมช้อปฟรีกับแขกรับเชิญ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 ซึ่ง ป๊อป พิชฌพัฒน์ (ต่อแรงเงา) แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมกับชาวซีซันช่วยกัน ช้อปปิ้งเปลี่ยนลุคให้ผู้โชคดีได้แก่ คุณจันทมณี เอนอ่อน

20 ก.ค. 56    @ ซีคอนบางแค

การประกวด Fashion Idol ที่ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนบางแค กับกิจกรรมค้นหาหนุ่มสาว นักช้อป Season Fashionista Search ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 ซึ่งแขกรับเชิญ แมทธิว ดีน กรรมการผู้ตัดสิน ร่วมกับชาวซีซันช่วยกันค้นหาค้นหาหนุ่มสาว นักช้อป ที่มีแฟชั่นในหัวใจตามสไตล์ของตัวเอง ได้แก่  คุณเชษฐสิทธิ์ สายอุบล

14 ก.ค. 56    @ ซีคอนบางแค

การประกวด Fashion Idol ที่ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนบางแค กับกิจกรรมช้อปฟรีกับแขกรับเชิญ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ซึ่งนิกกี้ ณฉัตร OIC แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมกับชาวซีซันช่วยกัน ช้อปปิ้งเปลี่ยนลุคให้ผู้โชคดีได้แก่ คุณ  สุภจิต  ก้องมีศักดิ์

13 ก.ค. 56    @ ซีคอนบางแค

การประกวด Fashion Idol ที่ซีซัน แฟชั่นมอลล์ @ ซีคอนบางแค กับกิจกรรมค้นหาหนุ่มสาว นักช้อป Season Fashionista Search ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ซึ่งแขกรับเชิญ บอล อัศนัย เทียนทอง กรรมการผู้ตัดสิน ร่วมกับชาวซีซันช่วยกันค้นหาค้นหาหนุ่มสาว นักช้อป ที่มีแฟชั่นในหัวใจตามสไตล์ของตัวเอง ได้แก่ คุณปิติพร อนุพันธ์

  ‹ Previous  456789101112  Next ›