ร้าน โมโมจัง          เลขที่ S 210
Tel : 061- 913 - 3632 / Line ID : 0619133632