ร้าน Rossaro          เลขที่ S 247 และ S 192
Tel : 085-220-5770 / Line ID : @gst1409j