ร้าน Prim          เลขที่ S116
Tel : xx / Line ID : 0923978668